Slávik Slovenska 2020

Milí priatelia, koordinátori Slávika Slovenska 2020,dovoľte nám na prahu Nového roka 2020 zaželať vám veľa zdravia a úspechov. Zároveň nám dovoľte poďakovať sa za vynikajúcu spoluprácu pri uskutočnení 29. ročníka…

ORGANIZOVANIE PODUJATIA – GDPR

OBOZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – ORGANIZOVANIE PODUJATIA zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov…

Súťaž v speve slovenských ľudových piesní 2019

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor. Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní. Podmienky všeobecne: Každá škola…

Pozvánka: Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii muzikálových (POP) piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii…

Metodické pokyny ku speváckym súťažiam 2018

Vážení priatelia! Túto súťaž robíme predovšetkým preto, aby sme vytvorili deťom vzťah k ľudovej kultúre našej krajiny. Veľmi dôležitým elementom je súťaž samotná, aby si ju deti užili a aby…

Súťaž v speve slovenských ľudových piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor. Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní. Súťaží sa v sólovom speve,…

Súťaž v speve slovenských ľudových piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor. Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní. Súťaží sa v sólovom speve,…

Vyhodnotenie súťaže v speve slov. ľud. piesní 2015

Súťaž v speve slovenských ľudových piesní 2015

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor a milí priatelia svolenskej ľudovej piesne! Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve…