Súťaž v speve slovenských ľudových piesní 2019

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor.

Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní.

Podmienky všeobecne:

Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny.

1. skupina –  ročníky 1. a 2.
2. skupina –  ročníky 3. a 4.
3. skupina –  ročníky 5. a 6.
4. skupina –  ročníky 7., 8. a 9.

Súťaží sa v sólovom speve. Súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja (viď príloha č. 1).

Súťaž bude prebiehať v utorok 19.11.2019 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Dom Matice slovenskej poskytne súťažiacim občerstvenie a víťazom diplomy a ceny. Cestovné náklady hradí vysielajúca škola.

Prihlášky do súťaže prosím posielajte do 15.11.2019 na adresu: dms.komarno@matica.sk 

Uveďte prosím meno súťažiaceho, kategóriu, kontakt na pedagóga.

Usporiadateľ:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika č. 6
945 01 Komárno

email: dms.komarno@matica.sk

Bližšie informácie: 0917 976 665  (Alžbeta Černeková)

S pozdravom

Jozef  Černek
riaditeľ DMS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *