Najbližšie predstavenia

::  13. január I maďarské bábkové divadlo::  25. január I maďarské predstavenie

Helenka, takmer obyčajný príbeh o neobyčajnej žene

Voláme sa Slovenskí REBELI a prinášame vám príbeh Helenky. Helenka sa narodila v roku 1913. Náš folklórom inšpirovaný súbor o 99 rokov neskor, v roku 2012. My žijeme v dobe…

Na ceste s nami… 4. ročník Týždeň kultúry

4. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne, zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami arteterapie, tanečnej…

Večerné reflexie rádia Regina s Jozefom Černekom

15. 10. 2019 bol Jozef Černek, riaditeľ DMS Komárno a režisér Dramaťáku hosťom v relácii Večerné reflexie. Celú reláciu nájdete v archíve RTVS. https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1692 Na týchto stránkach Vám prinášame prepis…

Slovenskí Rebeli vo Francúzsku

Folklórom inšpirovaný súbor Slovenskí rebeli z Komárna vystupuje v zahraničí pod názvom Komárňan. Aktuálne, počas minulého týždňa, reprezentoval našu krajinu v okolí francúzskeho mestečka Saujon. „V stredu 14.8. sme sa…

Oslava Cyrila a Metoda

5. Júla 2019 sme si uctili pamiatku svätcov Cyrila a Metoda. Spomienka začala omšou v Bazilike sv. Ondreja. Po nej nasledoval sprievod k súsošiu vierozvestcov tu v Komárne, kde sa následne uskutočnil akt kladenia…

23. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

V samom závere júna, ako vždy s pestrou, námetovo i dramaturgicky hodnotnou účasťou krajanských súborov zo Slovenska a slovenského zahraničia, sa v Dulovciach odvinul pestrý folkloristický program.  Na organizácii festivalu v…

Dramaťák oslávi 15 rokov výnimočne

Komárňanský študentský umelecký súbor Dramaťák oslávi na jeseň pätnáste výročie svojho vzniku. Za ten čas naštudoval a odohral desiatky úspešných divadelných predstavení, muzikálov a rozprávkových hier. Účinkovala v nich viac…

Danube Urban Brand

Dnes je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov, je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov. Obyvatelia podunajských krajín, vrátane Slovenskej republiky, si…

Rozhovor o Dramaťáku

Dramatický krúžok jeho minulosť a budúcnosť. Ako sa dostať do Dramaťáku. Ako vzniká muzikál, aj všeličo iné. Roberta Krmášková pripravila mimoriadne pekne spravený rozhovor o všeličom čo by ste možno…