Najbližšie predstavenia


::  13. január I maďarské bábkové divadlo
::  25. január I maďarské predstavenie