Dom Matice slovenskej & Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne

Mili návštevníci, ak máte nejaké otázky, na ktoré ste na stránkach nenašli odpovede, radi vaše otázky zodpoviemeNajviac nás bude tešiť vaša prítomnosť na niektorom z našich podujatí, aktuálny program si môžete pozrieť v sekcii Najbližšie podujatia alebo na webe Dramaťáku. Možno vás zaujíma práve členstvo, viac informácií o ňom získate tu

Hľadáte priestor do krátkodobého prenájmu? Zavolajte nám. Kancelárie od 150,- € mesačne (so všetkým), divadelná sála (pre predvolebnú diskusiu) už za 300,- €  (0905 405 455)

Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne (Čo je to MO MS?), ktorý zasadá v Dome Matice slovenskej v Komárne, sa na svojom zasadnutí uzniesol, že chce byť kultúrno-spoločenskou inštitúciou a pokúša sa otvárať dialóg medzi všetkými kultúrnymi a športovými organizáciami na území mesta Komárno tak, aby vzájomne prinášali kultúrne a spoločenské hodnoty všetkým obyvateľom mesta Komárno a jeho okolia nevynímajúc.
V súlade so stanovami MS sa tiež uzniesol, že bude naďalej apolitickou organizáciou, a nehlási sa a nestotožňuje s programom žiadnej politickej strany celoslovenského ani oblastného významu.

Dúfame, že naplníme Vaše očakávania!
Dom Matice slovenskej a Miestny odbor v Komárne

FMS Slovenskí Rebeli

BOSORKA

o pošepkanom hriechu…

29.6.2024 17:46 hod

vstupné dobrovoľné

rezervácie 0905 466 107

viac informácii o predstavení tu

CYRILOMETODIÁDA

Dom Matice slovenskej a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Komárno vás pozývajú na slávnostný koncert pri príležitosti št. sviatku sv. Cyrila a Metoda.

4. JÚLA 2024 o 18:00 v Evanjelickom kostole v Komárne

V predvečer príchodu sv. Cyrila a Metoda organizujeme v spolupráci Jana Kačicová Horňáková CYRILOMETODIÁDU v Evanjelickom kostole, Komárno.

Počuť Proglas sv. Konštantína v staroslovienčine, či ukážky zo slávnych eposov Cyrilometodíada, či Svätopluk od Jána Hollého v originálnej bernolákovčine, je dnes už takmer nemožné. Jedinou herečkou na Slovensku, ktorá sa aktívne venuje ich prednesu je pani Ida Rapaičová. V spolupráci s mužským speváckym oktetom Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla vytvorili vzácnu literárno-hudobnú kompozíciu CYRILOMETODIÁDA, ktorú vám Matica slovenská Komárno a Evanjelická fara prináša pri príležitosti št. sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Vstupné je dobrovoľné