Dom Matice slovenskej & Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne

Mili návštevníci, ak máte nejaké otázky, na ktoré ste na stránkach nenašli odpovede, radi vaše otázky zodpoviemeNajviac nás bude tešiť vaša prítomnosť na niektorom z našich podujatí, aktuálny program si môžete pozrieť v sekcii Najbližšie podujatia alebo na webe Dramaťáku. Možno vás zaujíma práve členstvo, viac informácií o ňom získate tu.

Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne (Čo je to MO MS?), ktorý zasadá v Dome Matice slovenskej v Komárne, sa na svojom zasadnutí uzniesol, že chce byť kultúrno-spoločenskou inštitúciou a pokúša sa otvárať dialóg medzi všetkými kultúrnymi a športovými organizáciami na území mesta Komárno tak, aby vzájomne prinášali kultúrne a spoločenské hodnoty všetkým obyvateľom mesta Komárno a jeho okolia nevynímajúc.
V súlade so stanovami MS sa tiež uzniesol, že bude naďalej apolitickou organizáciou, a nehlási sa a nestotožňuje s programom žiadnej politickej strany celoslovenského ani oblastného významu.

Dúfame, že naplníme Vaše očakávania!
Dom Matice slovenskej a Miestny odbor v Komárne