Academia Nova podporila činnosť krúžkov

Vďaka podpore nadácie Academie Nova si Dramatický krúžok, FMS súbor Slovenskí Rebeli a DFS Rebelíček prenajali v priestoroch DMS Komárno priestor na nácvik pre celý rok 2015. Ďalšie peniažky, získané…

Kapustnica, krst a obrady v živote Komárňanov