Dom Matice slovenskej

Informácie o Dome Matice slovenskej Komárno

Dom Matice slovenskej (DMS) v Komárne bol založený 1. 9. 1990.
Zároveň s ním vznikol Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne (MO MS).
Územne pôsobí DMS v okresoch Komárno a okolie.

DMS je spoločenským centrom kultúrneho diania, najmä Slovákov žijúcich v okrese Komárno.
Plní úlohu kultúrno-vzdelávacieho stánku pre vdzelávacie inštitúcie v Komárne a významne pre Gymnázium Ľ. J. Šuleka, s ktorým úzko spolupracuje.

Predmetom činnosti DMS je:

  • starostlivosť o kultúrno-spoločenský život Slovákov na južnom Slovensku a všetkých občanov okresu Komárno,
  • pôsobenie záujmových skupín všetkých vekových kategórií,
  • poskytnutie možnosti využitia voľného času pre rodiny s deťmi,
  • podujatia prezentujúcu tradičnú ľudovú kultúru, predovšetkým regiónu Komárno,
  • výstavy výtvarného umenia a výstavy podnecujúce estetické cítenie,
  • spolupráca so všetkými vzdelávacími ustanovizňami okresu Komárno,
  • organizovanie výchovných koncertov, prednášok, besied a  vedomostných súťaží,
  • poskytnutie priestoru výchovno – vzdelávacej a záujmovej umeleckej činnosti
  • pravidelné podieľanie sa na prípravách pietnych spomienok a výročí slovenských dejateľov.

V DMS sídlia alebo vykonávajú svoju činnosť: