Ľudovít Jaroslav Šulek

Slovenský martýr – Ľudovít Jaroslav Šulek sa narodil 12.9.1822 v Sobotišti, v národne uvedomelom prostredí rodiny evanjelického kňaza a učiteľa Jána Šuleka. Ľ.J.Šulek v roku 1841 začal študovať na Evanjelickom…