KONKURZ do Dramaťáku a FMS Slovenskí rebeli

My, Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka a Folklórom motivovaný súbor SLOVENSKÍ REBELI, vyhlasujeme KONKURZ. Ak máš vzťah k divadlu, alebo chceš niečo v živote dokázať, naučiť sa prekročiť svoj…

Recenzia muzikálu ZVER

Prišiel som na Zver a uvidel človečinu… Schopnosť vytvárať súdy o neznámom na základe známych vecí, ktoré toto neznámo obklopujú, je nesporne veľkou evolučnou výhodou človeka. Avšak táto výhoda sa nemusí vždy…

Academia Nova podporila činnosť krúžkov

Vďaka podpore nadácie Academie Nova si Dramatický krúžok, FMS súbor Slovenskí Rebeli a DFS Rebelíček prenajali v priestoroch DMS Komárno priestor na nácvik pre celý rok 2015. Ďalšie peniažky, získané…

Kapustnica, krst a obrady v živote Komárňanov