História sochy sv. Cyrila a Metoda

Chronológia vytvorenia súsošia sv. Cyrila a Metoda júl 1990 – zrod myšlienky vytvorenia súsošia na 1. Cyrilometodských dňoch23.3.1992 – žiadosť MO MS v Komárne na MZ Komárno o vyčlenenie dôstojného verejného miesta pre…

Oslava Cyrila a Metoda

5. Júla 2019 sme si uctili pamiatku svätcov Cyrila a Metoda. Spomienka začala omšou v Bazilike sv. Ondreja. Po nej nasledoval sprievod k súsošiu vierozvestcov tu v Komárne, kde sa následne uskutočnil akt kladenia…

Čo pripravuje Matica v lete…

Rebeli 22. júna, v sobotu, vystúpia s ich programom Na rováš! v obci Mankovce na 30. ročníku Vítania leta. O týždeň na to, 28. júna v piatok, predvedú Na rováš!…

Pamiatka Cyrila a Metoda

Slávnostná omša na Sviatok sv. Cyrila a Metoda

5. júla oslavujeme Sviatok sv. CYRILA A METODA, (Slovanskí vierozvestci).  V Komárne si ich pamiatku pripomenieme slávnostnou omšou o 18:00 v Bazilike sv. Ondreja. Bezprostredne po omši sa presunieme k…

1150. výročie príchodu vierozvestcov