Metodické pokyny ku speváckym súťažiam 2018

Vážení priatelia!

Túto súťaž robíme predovšetkým preto, aby sme vytvorili deťom vzťah k ľudovej kultúre našej krajiny. Veľmi dôležitým elementom je súťaž samotná, aby si ju deti užili a aby z celého procesu mali radosť a dobrý pocit. Mali by si ju užiť ako pedagóg, tak dieťa a aj všetci zúčastnení. Veľká vďaka patrí každému jednému pedagógovi, ktorý sa do tohoto procesu zapája.

Pri takýchto súťažiach viac ako inde platí, že proces je dôležitejší ako výsledok. Poradie, v akom skončí dieťa a ako sa umiestni, je len odrazom jeho aktuálnych možností v daný deň. V mnohých prípadoch by už na druhý deň bolo poradie úplne iné a niekedy je naozaj ťažké rozhodnúť sa, ktoré dieťa bolo to o kúsoček lepšie.

Samotná súťaž má však aj ďalšiu rovinu a to tú, že si dieťa môže všimnúť niekto z poroty a priamo tam alebo neskôr mu ponúknuť možnosť účinkovania v niektorých našich projektoch. Ako možno viete, pôsobia u nás dva výnimočné krúžky. Dramaťák a Slovenskí rebeli. V oboch prípadoch sa jedná o mimoriadne úspešné telesá, ktoré dokážu mladým talentom sprostredkovať zážitok z úspešného predstavenia nielen doma, ale aj mimo mesta či našu krajinu.

Najdôležitejším momentom ale stále ostáva fakt, že vaša práca, práca pedagóga či rodiča a dieťaťa samotného, smeruje k dôležitej veci. Ukázať mladým talentovaným ľuďom nové obzory. Ukázať im krásu kultúrneho odkazu, ktorý sa nám tu uchoval po mnohé desaťročia.

A najmä za to vám všetkým už teraz patrí naša vďaka.

Pripravili sme vám pár pomôcok, postrehov našej poroty. Nejde však o metodické usmernenie, skôr len o tipy či pomôcku posunúť sa vpred. To, že sa tomu venujete s láskou a máte vzťah k piesni, je pre nás dostatočnou zárukou kvality. Radi by sme vás však upozornili na pár drobností, ktoré môžu pomôcť celému procesu.

Naša súťaž má byť akýmsi vodítkom, pomôckou pre celoslovenské súťaže. Ak to isté dieťa pripravujete aj na inú súťaž (napr. Slávik), je v poriadku, ak bude spievať tie isté piesne. Body mu nebudú nijak krátené. Samozrejme, ak sa rozhodnete pre iné, budeme len radi.

Ako vybrať pieseň a ako s ňou pracovať:

1. Pieseň by mala byt najmä textom primeraná veku súťažiaceho

Príklad 6-ročný chlapec by nemal spievať pieseň s ťažkým textom o zabití na bojisku, alebo dievča, keď má 6 rokov, tak sa naozaj nehodí, aby spievala o tom, ako ju bije muž.

Áno, toto je to náročná podmienka, ale iste sa zhodneme na tom, že keď dieťa rozumie tomu o čom spieva, výkon je o poznanie lepší.

Nebojte sa preto siahnuť aj do tzv. “odrhovačiek”, prípadne naopak, neustále pribúdajú možnosti ako nájsť piesne, ktoré nie sú tak opočúvané. Dávame vám do pozornosti napr. portál http://www.ludoslovensky.sk/piesne/, ktorý sa stále zväčšuje. Tak isto na YouTube nájdete mnohé piesne aj detských súborov.

2. Pieseň musí byť vyhovujúca speváckej schopnosti dieťaťa (rozsah, intonácia)

Ak dieťa ešte nevie tak ovládať hlas, určite je lepšie vybrať melodicky jednoduchšiu pieseň, pokojne aj napríklad Prší, prší… Často sa totiž stane, že pedagóg vidí nesporný talent dieťaťa, vyberie však neprimerane náročnú pieseň, ktorú dieťa ešte nevie uchopiť.

A napriek tomu, že porota počuje jednoznačný talent, nemôže prideliť dosť bodov, pretože daná tónina piesne neodznela alebo odznela zle. A to je škoda, pretože v prípade ľahšej piesne by sa talent mohol viac prejaviť.

3. Na súťaž treba, aby mali súťažiaci pripravené dve piesne. Jednu s doprovodom a jednu a cappella

Aby to bolo čo najviac objektívne, jedna pieseň by mala byt pomalšia a druhá rýchlejšia (zo skúsenosti poroty odporúčame sprevádzať pomalšie piesne, pri ťahavej piesni môže sprievod pomôcť najmä ak dieťa nie je hlasovo zatiaľ tak zdatné).

4. Tempo, výslovnosť a správne použitie nárečia
Jedným z dôvodov, prečo robíme túto súťaž, je ukázať deťom v našom regióne rozmanitosť kultúry. K nej patrí aj nárečový fond. Veľmi často sa stáva, že dieťa spieva nesprávne slová alebo “poslovenčené” výrazy.

Preto vás chceme poprosiť, veľa piesní je možné nájsť na internete. Mnoho nositeľov tradícií z regiónu odkiaľ pieseň pochádza, dáva správne texty na stránky. Prípadne existujú priamo nahrávky. Je to výborné pre napočúvanie si tempa a výslovnosti (opäť odporúčame videá folklórnych súborov a speváckych skupín z www.youtube.com).

Text, jeho obsah, výrazové prostriedky a nárečie sú dôležitá súčasť prejavu folklórneho spevu. Práve tá rozmanitosť robí Slovensko výnimočným na svete, a len ak to budeme dodržiavať a ctiť si to, má to zmysel.

Ak je pieseň napr. zo Záhoria, kde je výslovnosť tvrdá (napr. Tenká som ja tenučká), je dôležité dodržať túto podmienku.

Váš zverenec, ak ho pre folklór spoločne nadchneme, raz možno vami vybranú pieseň bude spievať pred človekom, ktorý vyrastal v prostredí, kde kedysi vznikala. Predstavte si jeho nepríjemné prekvapenie, keď ho niekto začne opravovať.

Rytmika piesne je tiež veľmi dôležitá. Mimo iné vyjadruje atmosféru prostredia, odkiaľ pochádza a môže dať piesni úplne iný rozmer.
Ak je raz niečo “rezké a sekané”, nemalo by sa to určite ťahať. Je preto treba dávať pozor na frázovanie piesne. Je jej obrovskou súčasťou.

Chceme vás tiež poprosiť

V poslednej dobe sa stalo zvykom, že deti na súťaž prídu oblečené do “kroja”. Ak to má dieťaťu pomôcť vžiť sa do jeho úlohy, je to určite dobrý nápad. Avšak body navyše za to nedostane. Vysvetlíme, prečo:

Je dôležité uvedomiť si, že ak dieťa spieva pieseň z východného Slovenska a má na sebe kroj Nitrianskej župy alebo tzv. univerzálny kroj (nezmyselná predstava niektorých súborov), iba ho tým mýlime. V našom regióne to nie je až tak zaužívaným zvykom, avšak v rôznych regiónoch Slovenska je správny kroj z danej dediny súčasťou kultúrneho dedičstva. A jeho nosenie, správne nosenie, má svoj veľký význam.
Krojová kultúra je rovnako súčasťou našej práce. Uvedomujeme si, že v našom regióne je mimoriadne ťažké zohnať správny kroj k piesni, ktorú ste vybrali. Preto nechceme, aby ste si robili ďalšie starosti.

Samozrejme, ak dieťa oblečiete do kroja, či skôr kostýmu, ktorý má pripomínať ľudový charakter súťaže, je to stále milé a body to určite ani neodoberie. Treba však vysvetliť, že kroj nepochádza z rovnakej oblasti (obdobia) ako pieseň samotná.

Preto rozhodne nie je podmienkou mať kroj ani ľudový nástroj (husle, viola, cimbal…) ako sprievod. Úplne postačí slušné oblečenie (teda nie rifle) a klavírny (akordeón, flauta) sprievod.

Oveľa dôležitejšie je, aby sa dieťa vedelo predstaviť, aby ho to, čo s ním robíte, naozaj úprimne bavilo a aby prišlo na pódium s úsmevom.

A aj keď opomenieme všetky vyššie zmienené rady, úplne najdôležitejšie je vnášať do celého procesu prípravy na súťaž a do súťaže samotnej, lásku k spevu a tradícii našej vlasti.

Pokiaľ ide o piatu skupinu a teda muzikálový či pop spev, túto súťaž robíme v nepravidelných intervaloch. Naša tvorba mimo folklórnej je aj muzikálová. A týmto spôsobom chceme dať priestor mladým talentom, aby sa prejavili. Víťazom, resp. zaujímavým interpretom, môžeme ponúknuť miesto v niektorom z našich projektov.

Tu máme jedinú podmienku – živý spev a interpretačný prejav (kostým, tanec, pohyb, práca s mikrofónom). Či si vyberú interpreti svetové, slovenské hity alebo využijú možnosť prespievať niektorú zo skladieb Dramaťáku (vydali sme šesť albumov a mnohé piesne sú k dispozícii na našich stránkach), to necháme na vás.

V prípade, že súťažiaci chce využiť prenosný mikrofón (bezkáblový alebo priamo pripevnený na telo) a nahrávku (half playback), je potrebné toto vopred oznámiť, aby sme vedeli pripraviť technické podmienky.

Sme vám k dispozícii na prípadné upresnenie detailov.

Jozef Černek, riaditeľ DMS Komárno
0905 405 455

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *