Pozvánka: Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii muzikálových (POP) piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor

Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii muzikálových (POP) piesní.

Metodické pokyny TU

Podmienky všeobecne:

Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny.

  1. skupina – ročníky 1. a 2. (ľudová pieseň)
  2. skupina – ročníky 3. a 4. (ľudová pieseň)
  3. skupina – ročníky 5. a 6. (ľudová pieseň)
  4. skupina – ročníky 7., 8. a 9. (ľudová pieseň)
  5. skupina – ročníky 1. – 9. (muzikálová / POP pieseň)

(pre ľudovú pieseň)
Súťaží sa v sólovom speve. Súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja (viď príloha č. 1).

(pre muzikálovú / POP pieseň)
Ide o samostatnú kategóriu. Súťaží sa v interpretácii populárnej alebo muzikálovej piesne. Súťažiaci v tejto kategórii môže použiť aj tzv. half playback (spev musí byť naživo). Uprednostňujeme ale a cappella prevedenie (viď príloha č. 1).

Súťaž skupiny 1 – 4 (ľudová pieseň) bude prebiehať v utorok 13.11.2018 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Súťaž 5. skupiny (muzikálová / POP pieseň) bude prebiehať v pondelok 12.11.2018 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Dom Matice slovenskej poskytne súťažiacim občerstvenie a víťazom diplomy a ceny. Cestovné náklady hradí vysielajúca škola.

Prihlášky do súťaže prosím posielajte do 9.11.2018 na adresu: dms.komarno@matica.sk

Uveďte prosím meno súťažiaceho, kategóriu, kontakt na pedagóga.

Usporiadateľ:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika č. 6
945 01 Komárno
email: dms.komarno@matica.sk

Bližšie informácie: 0917 976 665 (Marína Opálková)

 

 

S pozdravom

Jozef Černek

riaditeľ DMS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *