O víťaznú partu Miss folklór zabojuje matičiarka a divadelníčka z Komárna

O víťaznú partu Miss folklór zabojuje matičiarka a divadelníčka z Komárna Do finále Miss Folklór 2018 sa prebojovala krásna a talentovaná matičiarka z Komárna. Mladá herečka, kostymérka i krojárka Romana Mačicová (19) sa od…

Komunálne voľby 2018 V Komárne-Rebeli prišli v krojoch

Neodradilo ich ani to, že v meste nie je slovenský kandidát! Členovia súboru Slovenskí rebeli sa rozhodli ísť v prevažne maďarsky hovoriacom meste Komárno voliť v slovenských krojov. A bola to…

Pozvánka: Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii muzikálových (POP) piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii…

Metodické pokyny ku speváckym súťažiam 2018

Vážení priatelia! Túto súťaž robíme predovšetkým preto, aby sme vytvorili deťom vzťah k ľudovej kultúre našej krajiny. Veľmi dôležitým elementom je súťaž samotná, aby si ju deti užili a aby…

Zakúpili sme automatický defibrilátor

Dom Matice slovenskej v Komárne zakúpil automatický defibrilátor Vďaka príspevkom ľudí sa podarilo zakúpiť a umiestniť automatický defibrilátor do priestorov vestibulu Domu Matice slovenskej. Vďaka nemu aj laik môže zachrániť život.  …

Slávnostná omša na Sviatok sv. Cyrila a Metoda

5. júla oslavujeme Sviatok sv. CYRILA A METODA, (Slovanskí vierozvestci).  V Komárne si ich pamiatku pripomenieme slávnostnou omšou o 18:00 v Bazilike sv. Ondreja. Bezprostredne po omši sa presunieme k…

Metodika ľudových tancov Podunajska

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy…

Nech sa páči, usaďte sa u nás v novom

Dobrovoľníci pomáhajú Matici v Komárne

“Vďaka dobrovoľníkom budeme mať o chvíľku nové sedenie ako v moderných divadlách, už nebude problém pozvať prezidentov aj sem k nám,” vyjadruje nadšenie riaditeľ Domu MS v Komárne, Jozef Černek.

Vianočná kapustnica 2018