Pozvánka: Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii muzikálových (POP) piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor Dom Matice slovenskej Komárno si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve ľudových piesní a súťaž v interpretácii…

Metodické pokyny ku speváckym súťažiam 2018

Vážení priatelia! Túto súťaž robíme predovšetkým preto, aby sme vytvorili deťom vzťah k ľudovej kultúre našej krajiny. Veľmi dôležitým elementom je súťaž samotná, aby si ju deti užili a aby…

Zakúpili sme automatický defibrilátor

Dom Matice slovenskej v Komárne zakúpil automatický defibrilátor Vďaka príspevkom ľudí sa podarilo zakúpiť a umiestniť automatický defibrilátor do priestorov vestibulu Domu Matice slovenskej. Vďaka nemu aj laik môže zachrániť život.  …