Súťaž v speve slovenských ľudových piesní

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor.

Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní.

Súťaží sa v sólovom speve, súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja. Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny.

  1. skupina –  ročníky 1. a 2.
  2. skupina –  ročníky 3. a 4.
  3. skupina –  ročníky 5. a 6.
  4. skupina –  ročníky 7., 8. a 9.

Súťaž bude prebiehať vo štvrtok 27.10.2016 vo Veľkej sále DMS Komárno od 8,30 hod. Prezentácia súťažiacich je od 8,00 hod.

Podmienky všeobecne:

Žiakov by mal sprevádzať uvádzajúci učiteľ, prípadne korepetítor (nie je podmienkou). Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií okresu Komárno. Dom Matice slovenskej poskytne súťažiacim občerstvenie a víťazom diplomy a ceny. Cestovné náklady hradí vysielajúca škola. 

Prihlášky do súťaže posielajte do 26.10.2016 na adresu:

Dom Matice slovenskej
Námestie M. R. Štefánika č. 6
945 01 Komárno

alebo cez el. poštu  email: dms.komarno@matica.sk

Bližšie informácie: 0905 466 107

Jozef  Černek
riaditeľ DMS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *