KAMPAŇ 480

Názov kampane naznačuje, že jedna osoba v Európskej únii vyprodukuje 480 kg odpadu za rok. Prioritnou úlohou kampane bolo upozorniť okrem ekologického myslenia aj na význam úspor pri tvorení menšieho…

Ponukový list Matice slovenskej

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,primátori a viceprimátori! Matica slovenská v tomto roku oslavuje 100. výročie obnovy svojej činnosti, a predovšetkým 100. výročie vzniku prvých miestnych odborov, ktoré sa významne…

Objavte Šulekovo Komárno

Vrámci roku Ľudovíta Štúra 2015 sa budeme venovať štúrovcovi Ľudovítovi Jaroslavovi Šulekovi, ktorého život sa skončil práve v Komárne.