True Štúr

Vyjadril sa už vôbec niekto takto trefne o Štúrovi? Uvodomujeme si my ešte dnes, čo vlastne tento človek robil, čo začal a kde to vlastne dotiahol? Čoho všetkého sa pre…

Objavte Šulekovo Komárno

Vrámci roku Ľudovíta Štúra 2015 sa budeme venovať štúrovcovi Ľudovítovi Jaroslavovi Šulekovi, ktorého život sa skončil práve v Komárne.

O Ľudovítovi Štúrovi s Vladom Sadílekom

Dňa 24. 2. sa v DMS konal seminár na tému “Hodnotové vnímanie Ľ. Štúra” s Vladom Sadílekom.

Video: Škola vítvarnjeho umeňja Ľudevíta Štúra

Výstava je výsledkom aktivít účastníkov projektu, ktorý  bol venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a pocte jeho životu i dielu. Vernisáž sa konala v Dome Matice slovenskej v Komárne dňa 15. októbra 2014 o 17,00.