SOCHA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA V KOMÁRNE

V sobotu 4. mája si pripomenieme 100. výročie úmrtia významnej osobnosti našich dejín – od 1. mája 2019 s titulom „NAJVÄČŠÍ SLOVÁK“. V Komárne sa nachádza jeho bronzová plastika, ktorá má tiež svoju pohnutú históriu:

SOCHA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA V KOMÁRNE

Datovanie: 1930
Autor: Otakar Španiel (český sochár)
Číslo v ÚZPF SR: 2097/0
Situovanie: Štefánikovo nám. Komárno

Vojaci 12. pešieho pluku Československej armády s názvom mena generála M. R. Štefánika dali v roku 1930 postaviť svojmu tzv. „meno-darcovi“ sochu pri ceste vedúcej do pevnosti. Tento pluk vtedy pôsobil v komárňanskej pevnosti. Pomník bol postavený z peňazí, na ktoré sa poskladali príslušníci tohto 12. pešieho pluku. Sochu odhalili 3. mája 1930 v parku Anglia medzi dôstojníckym pavilónom a pevnosťou. Autorom diela je známy český sochár Otakar Španiel (1881 – 1955).

V roku 1938 bol 12. peší pluk prevelený do Banskej Bystrice a socha s ním premiestnená na vrch Urpín. Tu zotrvala do konca 2. svetovej vojny. Po ukončení vojny ju previezli späť do Komárna a 9. mája 1948 situovali na Radničnom námestí (Pozn.: po odstránení sochy generála Juraja Klapku). Odtiaľto ju v 50-tych rokoch zase odstránili a v roku 1968 opäť postavili v parku Anglia (v tzv. Ružovom sade), avšak o 6 rokov neskôr ju opäť odstránili.

Po politických zmenách v roku 1989 bola znova plastika osadená na dôstojnom verejnom priestranstve. Reštaurovanie plastiky a výstavbu podstavca s architektonickým riešením pomníka investorsky zabezpečil Mestský úrad v Komárne v roku 1990. Nový pomník bol za prítomnosti najvyšších štátnych orgánov slávnostne odhalený 28. októbra 1990 na Štefánikovom námestí pred čerstvo zriadeným Domom Matice slovenskej v Komárne. Na objednávku Mesta Komárna autormi architektúry boli Ing. arch. Ivica a Milan Schwarz a reštaurátorské práce vykonali akad. soch. Ondrej Csütörtöki. Na finančnom zabezpečení okrem Mesta Komárna sa podieľalo aj Ministerstvo kultúry SR a skromná zbierka občanov mesta.


autor článku : Ľudovít Gráfel

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *