Ako bolo oslobodené Komárno?

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MÚ mesta Komárno, Matica slovenská a zástupcovia ďalších mestských organizácii sa dnes zišli, aby si pripomenuli výročie oslobodenia nášho mesta.
Prečítajte si príhovor pána Pavla Tauska:


Vážení prítomní,
Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov tohto slávnostného podujatia, Mestského úradu mesta Komárno a ZO SZPB Komárno, privítal na tomto slávnostnom akte a poďakoval Vám za Vašu účasť na ňom.
Na zajtra, 30. marca, pripadá 74. výročie oslobodenia nášho okresu i mesta spod jarma nacistickej a horthyovskej okupácie. V krátkosti si preto pripomeňme, čo oslobodeniu predchádzalo, od čoho sme boli oslobodení. Viedenskou arbitrážou pripadlo južné pohraničie Slovenska horthyovskému Maďarsku. 6. novembra 1938 vpochodovalo do Komárna horthyovské vojsko. Už po niekoľkých dňoch sa začalo prenasledovanie a zatýkanie tých, ktorí boli pre okupačnú moc nebezpeční, predovšetkým komunistov. Tých, ktorí zostali na slobode, dali pod neustály policajný dozor. Veľká drahota a bieda vojnových rokov priniesla rýchle vytriezvenie časti obyvateľstva z ilúzií o horthyovskom režime. Mocenský aparát zaviedol štatariálne súdy, aby potlačil prejavy nespokojnosti. Teror dosiahol vrchol koncom roka 1944, počas hrôzovlády nyilašovcov. Komunistov a pokrokovo zmýšľajúcich ľudí odvliekli do koncentračných táborov. Obyvateľstvo túžobne očakávalo koniec vojny, ktorej útrapy s blížiacim sa frontom čoraz väčšmi pociťovalo. 7. októbra 1944 lietadlá 15. americkej leteckej armády v niekoľkých vlnách bombardovali Komárno, predovšetkým železničnú stanicu. Bombardovanie opakovali 14. októbra. V dôsledku bombardovania bolo 125 domov úplne zničených, 69 ťažko poškodených, 588 značne a 1834 domov čiastočne poškodených. Lietadlá USA zhadzovali aj letáky, ktoré vyzývali obyvateľstvo do boja proti nacistom a vyvracali klamstvá nemeckej propagandy.
Front sa priblížil k územiu Komárňanského okresu už začiatkom roku 1945. Postupujúce jednotky Červenej armády podnikli útok smerom na Nové Zámky a Komárno. Vojská Červenej armády vyrazili do útoku 6. januára 1945 a už nasledujúci deň sa priblížili ku Komárnu a Novým Zámkom. Nemecké velenie sem presunulo tri tankové divízie zo zoskupenia vojsk, ktoré malo deblokovať Budapešť, kde Červená armáda obkľúčila 180 000 nacistických vojakov. Ťažisko bojov sa presunulo na územie východne od Nových Zámkov a Komárna. Vznikli ťažké miestne boje, ktoré ochabli až v polovici januára, keď
sa frontová línia stabilizovala na čiare Čata – Kravany nad Dunajom. Táto operácia znemožnila Nemcom vyslobodiť svoje jednotky obkľúčené v Budapešti a spôsobila nepriateľovi veľké straty na ľuďoch i na bojovej technike. Červená armáda 13. februára oslobodila Budapešť, čím sa uvoľnili značné sily, ktoré bolo možné použiť pre nové väčšie útočné operácie. Prípravy na veľkú jarnú ofenzívu riadil maršal Malinovski. Jej cieľom bolo oslobodenie juhozápadného Slovenska, Bratislavy a Viedne, a počas nej bol oslobodený aj Komárňanský okres. Začali ju 25. marca. Týmto jednotkám pomáhali lode Sovietskej dunajskej flotily pod velením kontraadmirála Cholosťakova a príslušníci 83. Samostatnej brigády námornej pechoty. Na urýchlenie postupu nariadil maršal Malinovski, aby lode Sovietskej dunajskej flotily medzi obcami Moča a Radvaň nad Dunajom vysadili na náš breh Dunaja v tyle nepriateľa 83. brigádu námornej pechoty a pomohli tak preraziť obranu nepriateľa. Táto operácia sa dňa 28. marca úspešne uskutočnila. 83. Samostatná brigáda námornej pechoty prekročila z Maďarska Dunaj, obsadila Radvaň nad Dunajom a Moču. Tým bola na tomto úseku zlikvidovaná obrana nepriateľa. Nemci, aj so svojimi domácimi prisluhovačmi, bojac sa obkľúčenia, bezhlavo, bez kladenia odporu, utekali cez Žitný ostrov smerom k Bratislave. 29. marca, keď jednotky Červenej armády dobyli v Maďarsku Komárom a na Slovensku Nové Zámky. Tu v Komárne už zostali len menšie sily nepriateľa na zaistenie ústupu 8. Nemeckej armády a nemecké ženijné jednotky, ktoré vyhodili do povetria všetky mosty. 30. marca nad Komárnom prekročila Dunaj čata samopalníkov 1. práporu 252. streleckej divízie, ktorej velil major Golubovski. Zakrátko bol celý prápor na našej strane Dunaja, zároveň s ním 4 motorové člny Sovietskej dunajskej flotily vysadili námornú pechotu v komárňanskom prístave. Po vyčistení mesta od zvyškov nemeckých vojakov a ich domácich prisluhovačov, námorníci vztýčili na komíne mestskej elektrárne bojovú zástavu Sovietskej dunajskej flotily. V popoludňajších hodinách vstúpili do mesta aj jednotky 7. gardovej armády. Komárno bolo oslobodené a v nasledujúcich dňoch aj západná časť terajšieho okresu.
Oslobodením sa začala nová, svetlejšia stránka v histórii okresu.
Vzdajme večnú úctu hrdinom padlým v bojoch za slobodu. Česť ich pamiatke, sláva a úcta vám, účastníkom zápasu za slobodu, ktorí ste sa dožili týchto dní. Prečo sa vraciame a stále sa musíme vracať k pohnutým a urputným zápasom minulosti? Pretože milujeme budúcnosť.
Ešte raz, vďaka vám všetkým, padlým, ale aj živým, ktorí ste nám porážkou fašizmu a nacizmu vybojovali slobodu a tak pripravili základy novej, krajšej a lepšej prítomnosti a budúcnosti. Česť pamiatke všetkým padlým a veľa zdravia a spokojnosti všetkým živým. Pavol Tausk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *