Ľudovít Jaroslav Šulek

Slovenský martýr – Ľudovít Jaroslav Šulek sa narodil 12.9.1822 v Sobotišti, v národne uvedomelom prostredí rodiny evanjelického kňaza a učiteľa Jána Šuleka. Ľ.J.Šulek v roku 1841 začal študovať na Evanjelickom…

Ako bolo oslobodené Komárno?

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MÚ mesta Komárno, Matica slovenská a zástupcovia ďalších mestských organizácii sa dnes zišli, aby si pripomenuli výročie oslobodenia nášho mesta. Prečítajte si príhovor pána Pavla Tauska:…

Dramaťák a Rebeli pripravili celodenný program pre návštevníkov

Úspešný muzikál, či veľkolepá folklórna komédia a jedinečný pevnostný systém v jednom balíčku. To všetko nájdete, ak sa vyberiete na nezabudnuteľný výlet na juh Slovenska.   Predstavenia Dramatického krúžku z Komárna…