Tlačová správa z dňa 18. 6. 2013 k situácii v DMS Komárno

Fotografie k správe

Po odpočte stavu plynomera v Dome Matice slovenskej v Komárne sme v marci dostali doúčtovaciu faktúru na sumu 14 290 €. Vzhľadom k tomu, že sa navýšili aj mesačné zálohové platby za dodávku plynu, vedeli sme, že situáciu tak ľahko nezvládneme.  Naše mesačné príjmy tvorené prevažne z prenájmu nám totiž nepokrývali nedoplatok. Bola tu reálna hrozba bankrotu.
Časť problému sme sa snažili vyriešiť zvýšením nájmu, žiaľ, prišli sme aj o nájomníkov. Všeobecne je situácia s podnikaním v Komárne zložitá a iste nemusím zdôrazňovať, že prenajať priestor v budove MS, ktorá má cez 50 rokov, nie je jednoduché.
Našťastie, naši nájomníci boli väčšinou lojálni a vyšli nám v ústrety. Podarilo sa nám tiež prenajať priestory s tým, že budúci nájomník sám investoval. Zaujímavé je, že trikrát sa sťahovala kancelária riaditeľa domu. Vždy keď sme ju zariadili, objavil sa niekto, kto si práve túto miestnosť chcel prenajať.
Našou hlavnou činnosťou je starostlivosť o kultúru a k tomu nevyhnutne patria aj krúžky. Paradoxne, najmä činnosť týchto krúžkov, ale aj samotní ich členovia, vlastne dom zachránili. Peniaze, ktoré boli určené na ich činnosť, sme investovali najmä do zveľadenia priestorov, aby sme tieto mohli ľahšie prenajať.
Vyhlásili sme zbierku a najmä za pomoci členov výboru MS, ale aj za pomoci jednotlivcov, ako rodičia našich detí z krúžkov, sa nám podarilo vyzbierať viac ako 3 000 €. Tieto peniaze prišli na účet MO, aby sme čo najtransparentnejšie previedli peniaze na účet domu, prenajali sme pre naše krúžky priestor na nácvik. Treba totiž povedať, že to bola mimo iné aj činnosť týchto krúžkov, ktorá sa podpísala na vyššej platbe za vykurovanie.
Chceli by sme sa poďakovať každému jednému človeku, ktorý nám pomohol, či to bolo tromi eurami,  500 € alebo dokonca prácou, napríklad vytvorením multimediálnej miestnosti, ktorú môžeme ďalej prenajímať, naozaj si to nesmierne ceníme.
Už v marci sme vedeli, že ak má prísť kritické obdobie, bude to leto. V tomto období je totiž prakticky nemožné prenajať sálu alebo učebne a náš zdroj príjmov výrazne vyschne. V tejto chvíli, keď prichádza toto obdobie, všetko nasvedčuje tomu, že by sme to mali zvládnuť. Podarilo sa nám prenajať miestnosti aj v zadnom trakte, ktorý sme viac-menej sponzorsky zrekonštruovali. Jeden z nájomníkov si tam, samozrejme za zvýhodnené nájomné, prenajal miestnosť a vyplatil nájomné vopred na dva roky.

Činnosť krúžkov
Najdôležitejšie však je, že sme neohrozili činnosť našich krúžkov. Žiaľ, pripravovaný muzikál Snehulienka sme neuviedli v plánovanom čase, ale uvedieme ho ešte tento rok.
Podarilo sa nám dokonca udržať si zatiaľ aj miestnosti nevyhnutné na našu kultúrnu činnosť, čiastočne sme síce prišli o učebňu, keďže sa teraz musí deliť o priestor s kanceláriou riaditeľa, ale udržali sme novozrekonštruované šatne. Naším dlhodobejším cieľom totiž je pravidelne pozývať profesionálne telesá a vytvárať tak kultúrny program pre obyvateľov mesta.
Už dnes je situácia taká, že si k nám zvykli chodiť tak maďarské, ako aj slovenské divadlá a ich diváci. Chceli by sme z toho spraviť určité pravidlo a zaviesť napríklad divadelné štvrtky v našom meste.

Slovenskí rebeli
Slovenskí rebeli sa pripravujú na bohatú letnú sezónu, už 26. júna odchádzame na svetový fetival do Nemecka. Pripravujeme sa aj na slávnosti v Dulovciach, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité, lebo sú svojím spôsobom slovenskou raritou. Budeme opäť hlavným organizátorom asi najmenšieho festivalu na Slovensku  – Mini fest v Hornej Zlatnej. Pri MS v Komárne vznikol aj detský súbor – Rebelíčkovia, ktorý bude mať svoju premiéru 22. júna na oslavách príchodu sv. Cyrila a Metoda.
Oslavy k významnému jubileu príchodu svätcov na územie Veľkej Moravy sa u nás budú konať trochu v predstihu. V spolupráci s ROS, RKC a ďalšími inštitúciami, sa podieľame na prípravách festivalu. Trojdnie začne 21. júna ekumenickou slávnosťou v Kostole sv. Ondreja, pokračovať bude trojkoncertom v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu. Na sobotu organizátori pripravili deň otvorených dverí v Kostole pravoslávnej cirkvi Presvätej Bohorodičky. A u nás v DMS Komárno  bude mať predstavenie Dramatický krúžok MO MS v Nesvadoch. Bude to malý muzikál Snehulienka a predstavia sa aj Rebelíčkovia. V nedeľu to bude svätá omša celebrovaná otcom biskupom Jánom Oroschom a za účasti komorného komárňanského orchestra. Vrcholom podujatia bude rodinný piknik v Anglia parku, kde sú pripravené atrakcie pre deti, animátori a viac ako 1 000 porcií gulášu. Všetko samozrejme zadarmo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *