Tlačová správa z dňa 18. 6. 2013 k situácii v DMS Komárno

Fotografie k správe Po odpočte stavu plynomera v Dome Matice slovenskej v Komárne sme v marci dostali doúčtovaciu faktúru na sumu 14 290 €. Vzhľadom k tomu, že sa navýšili aj mesačné zálohové platby…