Návšteva pani prezidentky

Stretnutie hlavy štátu s vedením dvoch matičných súborov z Komárna Dramaťáku a Slovenských rebelov bolo naplánované už viac ako pred rokom. Avšak v dnešných časoch človek plánuje a vírus mení.

Stretnutie sa nakoniec uskutočnilo až koncom novembra 2021. Zuzana Čaputová pri oficiálnej návšteve mesta Komárno zavítala aj do Domu Matice slovenskej, aby sa stretla s vedením súborov a aj niekoľkými jeho členmi.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne Jozef Černek na úvod návštevy pani prezidentku v krátkosti informoval o aktuálnej nezávideniahodnej situácii MS. Rovnako tak o uznesení Predsedníctva MS, že Dom v Komárne MS podrží. Predseda MS a správca MS aktuálne rokujú s vedením mesta Komárno o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku a oba súbory vedenie MS podporuje. Čo pani prezidentka ocenila a dodala, že situáciu sleduje.

V ďalšej časti návštevy pani prezidentka ocenila aktivity oboch súborov. Vyzdvihla nielen ich občiansku angažovanosť v boji s pandémiou, ale najmä vôľu prinášať ľuďom v týchto neľahkých časoch radosť v podobe unikátnych predstavení.

Súbory v Komárne aj počas pandémie priniesli divákom dvadsať predstavení, čo je presná polovica toho, na čo boli v Komárne diváci zvyknutí.

Rebeli odovzdali hlave štátu poklad Dramaťáku a Rebelov v podobe truhlice plnej záznamov zo všetkých 18 pôvodných diel, ktoré vznikli na matičných doskách v Komárne. Zuzana Čaputová tiež prijala pozvanie na najbližšie možné predstavenie súborov po uvoľnení protipandemických opatrení. “Počula som už toľko dobrého o vašich dielkach, že mi bude veľkou cťou, ak si budem môcť predstavenie vychutnať tu u vás ako divák,” dodala prezidentka na záver polhodinového stretnutia.

Jozef Černek

(foto: Milan Drozd)