Chronológia vytvorenia súsošia sv. Cyrila a Metoda júl 1990 – zrod myšlienky vytvorenia súsošia na 1. Cyrilometodských dňoch23.3.1992 – žiadosť MO MS v Komárne na MZ Komárno o vyčlenenie dôstojného verejného miesta pre súsošie11.5.1992 – odpoveď z rokovania MZ 4.5.92 “Oznamujeme Vám, že MZ nedoporučuje umiestniť uvedený pomník na území mesta Komárno.“máj 1992 – opätovná žiadosť MO MS o vyčlenenie dôstojného verejného miesta pre súsošiejún 1992 – uznesenie č. 240/92 z 15. zasadnutia MZ Komárno: „Mestské…

Find Out More