Dramaťák oslávi 15 rokov výnimočne

Komárňanský študentský umelecký súbor Dramaťák oslávi na jeseň pätnáste výročie svojho vzniku. Za ten čas naštudoval a odohral desiatky úspešných divadelných predstavení, muzikálov a rozprávkových hier. Účinkovala v nich viac…

Letný divadelný tábor

Od 1. do 5. júla sa v Dome Matice slovenskej konal Letný divadelný tábor pod vedením Jozefa Černeka a Dramaťáku. Prihlásili sa najmä deti zo základných škôl, členovia súboru ale…

Danube Urban Brand

Dnes je Dunaj považovaný za symbol integrácie Európy. Spája obyvateľov susediacich štátov, je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov. Obyvatelia podunajských krajín, vrátane Slovenskej republiky, si…