Ponukový list Matice slovenskej

Vážená pani starostka, vážený pán starosta,primátori a viceprimátori! Matica slovenská v tomto roku oslavuje 100. výročie obnovy svojej činnosti, a predovšetkým 100. výročie vzniku prvých miestnych odborov, ktoré sa významne…