5. júla oslavujeme Sviatok sv. CYRILA A METODA, (Slovanskí vierozvestci).  V Komárne si ich pamiatku pripomenieme slávnostnou omšou o 18:00 v Bazilike sv. Ondreja. Bezprostredne po omši sa presunieme k súsošiu sv. Cyrila a Metoda umiestneného v kruhovom objazde (Bratislava – Nové Zámky – Budapešť) pri Kossuthovom námestí.  Vzhľadom k medzinárodnému charakteru križovatky, kde nie je možné obmedziť dopravu bez špeciálneho povolenia z Úradu vlády, bude kladenie vencov len symbolické….

Find Out More