Komárňanský študentský umelecký súbor Dramaťák oslávi na jeseň pätnáste výročie svojho vzniku. Za ten čas naštudoval a odohral desiatky úspešných divadelných predstavení, muzikálov a rozprávkových hier. Účinkovala v nich viac ako stovka odchovancov. Výročie svojho úspešného pôsobenia chcú členovia súboru osláviť celkom netradične, a to vysadením stromov v meste svojho pôsobenia, v Komárne. „S primátorom Bélom Keszeghom už hľadáme najvhodnejšie miesto a termín, kedy stromčeky vysadíme,“ hovorí Jozef Černek, zakladateľ…

Find Out More