Slávnostná omša na Sviatok sv. Cyrila a Metoda

5. júla oslavujeme Sviatok sv. CYRILA A METODA, (Slovanskí vierozvestci).  V Komárne si ich pamiatku pripomenieme slávnostnou omšou o 18:00 v Bazilike sv. Ondreja. Bezprostredne po omši sa presunieme k…