Prichádzate s novinkou, ktorá v našej krajine nie je celkom bežná. Rozhodli ste sa, že si budete na svoje predstavenia voziť divákov sami. Ako sa zrodil tento netradičný nápad a aká je myšlienka tohto projektu? Vznikalo to vlastne postupne. Komárno ako mesto má úžasný turistický potenciál, náš pevnostný systém, bazilika, centrum mesta, Európske nádvorie, rieky, ale aj gastronómia a v neposlednom rade legendy o obrancoch mesta, či budúce legendy v…

Find Out More