Súťaž v speve slovenských ľudových piesní 2015

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor a milí priatelia svolenskej ľudovej piesne! Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve…