Stretnutie primátora Komárna s predsedom MO MS v Komárne