Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MÚ mesta Komárno, Matica slovenská a zástupcovia ďalších mestských organizácii sa dnes zišli, aby si pripomenuli výročie oslobodenia nášho mesta. Prečítajte si príhovor pána Pavla Tauska: Vážení prítomní, Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov tohto slávnostného podujatia, Mestského úradu mesta Komárno a ZO SZPB Komárno, privítal na tomto slávnostnom akte a poďakoval Vám za Vašu účasť na ňom. Na zajtra, 30. marca, pripadá 74….

Find Out More