Slovenskí rebeli dňa 13. júna pripravili žiakom základnej školy prehliadku krojov a krojových súčiastok v rámci Projektu : Zabudnuté ľudové zvyky a tradície. Veríme že žiaci sa naučili niečo nové a v našich priestoroch strávili príjemné dopoludnie.

Find Out More