Neodradilo ich ani to, že v meste nie je slovenský kandidát! Členovia súboru Slovenskí rebeli sa rozhodli ísť v prevažne maďarsky hovoriacom meste Komárno voliť v slovenských krojov. A bola to veru veľká paráda! „Slovenskí rebeli z Komárna vo svojich divácky úspešných programoch stvárňujú nielen tance, ale aj rôzne zvyky a obyčaje slovenského národa. Aj keď v Komárne nemajú slovenského kandidáta na post primátora, rozhodli sa ísť odvoliť v krojoch,“ prezrádza…

Find Out More