Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor a milí priatelia svolenskej ľudovej piesne! Dom Matice slovenskej Komárno pozýva žiakov základných škôl a osemročných gymnázií na Súťaž v speve slovenských ľudových piesní. Súťaží sa v sólovom speve, súťažiaci zaspieva dve piesne rôzneho charakteru. Jednu rýchlejšiu a jednu pomalšiu. Jednu pieseň je možné spievať so sprievodom hudobného nástroja. Každá škola môže prihlásiť dvoch žiakov do každej skupiny. 1. skupina –…

Find Out More