Počas víkendu absolvovali FMS Slovenskí rebeli foto-deň, počas ktorého si nafotili ich nový folklórny muzikál BOSORKA, plný ľudovej hudby a humoru. Ich pohľad na tradície slovenského národa sa teraz zameriava trochu spirituálnym smerom.Kde končí modlitba a začína čarovanie? Viete, že aj v Komárne súdili ženy a mužov za bosoráctvo?Trošku aj o tom je nový príbeh Rebelov. Ale hlavne je to príbeh o pošepkanom hriechu.Ak ste už niekedy videli ich dielka,…

Find Out More