1150. výročie príchodu vierozvestcov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Dom Matice slovenskej v Komárne, mesto Komárno, Rímsko – katolícky farský úrad v Komárne a Pravoslávna cirkevná obec v Komárne v dňoch 21.júna – 23. júna usporiadali trojdňové oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Počas týchto dní sme pripravili pestrý zábavno – náučný program zavŕšený rodinným piknikom plným hier a zábavy.

Všetkým návštevníkom srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na Vás opäť!