Hodnotiaca správa predsedu MO MS Komárno 2013

Vážení hostia, sestry bratia matičiari,

dovoľte mi, aby som na záver funkčného obdobia výboru Miestneho odboru MS v Komárne 2010 – 2013 predniesol svoj pohľad na uplynulé roky a snáď aj načrtol víziu ďalšieho obdobia.

            Predniesť takúto správu a nebyť pritom sentimentálny nie je, zvlášť pre mňa, ľahká úloha. Napriek tomu sa o to pokúsim.  Ak by som mal naozaj stručne zhodnotiť naše pôsobenie tu, a najmä ho porovnať s predchádzajúcim obdobím, tak by sa dalo povedať asi toto.

            Kým v predchádzajúcom období sme najmä tvorili a boli na výslní hlavne pre naše úspechy na javiskách a v práci s mládežou, v tomto období sme hlavne zachraňovali, budovali a treba priznať, že aj hádali sa. Hádali o svoju pravdu. Našťastie väčšinou konštruktívne a verím, že s pozitívnym výsledkom.

            Žiaľ hádky, ale už menej konštruktívne, sprevádzajú posledné obdobie celú MS, tým myslím ústredie a Výbor MS ako najvyšší orgán MS ako inštitúcie. Keďže ja sám sa nedokážem v tejto chvíli zorientovať v tejto problematike, ostanem len doma, tu u nás v Komárne.

            Blíži sa významné výročie MS, ale aj výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Preto by som rád začal s jednou z najslávnejších sôch týchto svätcov, ktorú zhodou okolností máme v Komárne. Socha je umiestnená v kruhovom objazde, sprvu sme platili jej osvetlenie my, avšak po roku, keď cena rapídne vzrástla, sa nám podarilo previesť platby vo výšky cca 69 € mesačne na ústredie. Osvetlenie je funkčné. V okolí sochy je zeleň, túto sme z času na čas ošetrili svojpomocne. Snažil som sa, aby sa o pravidelnú údržbu niekto staral, av svetovej obetsom ránca, podla ist ako aj tabuavušak cena 160 € mesačne (v období jar, leto, jeseň), je pre MO nezvládnuteľná.  Možno, ak by sa spravila súťaž, podarilo by sa cenu znížiť. V zásade ide len o polievanie, zariadenie na to tam je a občas vytrhať burinu a pokosiť. Toto by som dal novému výboru do pozornosti. Sme v roku, ktorý je venovaný týmto svätcom a zarastené okolie naozaj nie je našou dobrou vizitkou.

Ako iste viete, tak podstavec sochy, ako aj tabuľa umiestnená na Dome MS v Komárne boli niekoľkokrát poškodené. Vo všetkých prípadoch som podal trestné oznámenie, raz sa

dokonca, podľa informácií vyšetrovateľa črtala istá stopa, avšak do dnešného dňa prípad nie je uzatvorený. Páchatelia sú neznámi. Tabuľa venovaná obetiam druhej svetovej vojny pôvodne umiestnená na priečelí domu bola v tom čase zničená úplne. Podarilo sa nám nájsť sponzora na obnovu tejto tabule, avšak výbor sa zhodol na tom, že tabuľu osadíme až vo chvíli, keď bude chránená kamerovým systémom. Rozhodnutie padlo najmä kvôli tomu, že poškodenie bolo už šieste v poradí.

Za jeden z najväčších úspechov tohto výboru ja osobne  považujem obnovenie a najmä udržanie tradície matičných plesov. Najväčšiu zásluhu na tom nesporne majú manželia Borošovci, ktorým by som aj touto cestou chcel poďakovať nielen za činnosť okolo plesu, ale všeobecne za ich podporu a angažovanosť.

Keďže som už otvoril tému úspechov, dovoľte mi, aby som v nich pokračoval.

Ak sa má náš výbor za niečo pochváliť, tak je to určite spôsob komunikácie s verejnosťou. Sme jeden z mála odborov, ktoré majú profesionálne webovské stránky, pravidelne informujeme verejnosť tlačovými správami a čo považujem za naše najväčšie plus, nie sme prehliadaní novinármi printových či elektronických médií. Dokonca sa nám, a to sa nedarí ani ústrediu MS, podarilo dostať do hlavných spravodajstiev všetkých komerčných televízií. Samozrejme, s výnimkou tej verejnoprávnej, o čom si musíte vytvoriť názor už sami. Na túto skutočnosť neupozorňujem z čírej samoľúbosti, ale je to fakt, s ktorým sa aj ústredie len ťažko zmieruje. Nemyslím náš úspech, ale skôr to, že MS je médiami (zrejme zámerne) prehliadaná.  Naproti tomu náš Minifestival v Hornej Zlatnej, muzikál Skrotenie, premiéra Rebelov, spolupráca pod javiskom, ale aj náš problém so SOZOU či ďalšie aktivity, prekročili hranice okresných či krajských médií. Za to, že sa nám darí takto  zviditeľňovať našu prácu určite patrí vďaka priateľom novinárom v našom okolí, ale najmä Janke Pipíškovej a Roberte Krmáškovej.

Tu by som sa rád dotkol občasného problému, ktorý sa z času na čas vyskytne. Na všetky naše akcie pozývame verejnosť najmä elektronickými médiami, internetom, facebookom a prostredníctvom lokálnej televízie či miestnych periodík. Plagáty používame už menej. Neskromne treba povedať, že väčšina našich akcií zaplní do posledného miesta kapacitu divadla. Napriek tomu sa nám stáva, že najmä staršia verejnosť sa o akcii dozvie až neskôr a ľudia, ktorí zastávajú politické posty, resp. funkcie vo vedení mesta, sa cítia byť ukrátení o pozvánku.

My sme sa z jednoduchých a to finančných dôvodov, rozhodli, že nebudeme posielať osobné pozvánky poštou. Robilo sa to tak dlhé roky, avšak výsledkom boli často prázdne miesta v divadle. Samozrejme, nechtiac sa nám tak podarilo pár ľudí uraziť. Verím, že nový výbor MO MS nájde aj na toto riešenie. Možno by stálo za úvahu obnoviť nápad s posielaním SMSiek, je to lacnejšie a technicky menej náročné ako pošta.

Možno ste si všimli, že som vo svojom príhovore zatiaľ nespomenul vlajkové lode našej činnosti a to sú nesporne Dramatický krúžok, folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli, každoročne úspešnejšia akcia Vianočná kapustnica, letný festival v Hornej Zlatnej a tak ďalej a tak podobne. Myslím si však, že  tieto naše aktivity sú dostatočne výrazné na to, aby hovorili sami za seba. Snažili sme sa vybrať fotografie, ktoré nám tu bežia v pozadí tak, aby sme vám pripomenuli jednotlivé akcie, ktoré sme pre vás pripravovali. Pevne verím, že aj nový výbor MO MS bude pracovať na ich ďalšom zveľaďovaní. V poslednom období sa nám podarilo založiť a udržať aj detský súbor, ktorý dostal meno Rebelíčkovia.

Ak som na začiatku svojho príspevku hovoril o tom, že toto obdobie bolo najmä o zachraňovaní a budovaní, hovoril som o veciach, ktoré nie sú pre nikoho z vás tajomstvom. Od roku 2010 sa systematicky snažíme o zveľadenie nášho Domu MS v Komárne. Je skutočným, nielen pomyselným životom kultúrneho života matičiarov, ale dalo by sa povedať všeobecne obyvateľov nášho mesta, resp. okresu. V roku 2010 sa nám najmä za pomoci našej mládeže podarilo vybudovať priestor pod javiskom, učebňu pre dramatickú výchovu. Od roku 2012 pracujeme na ďalších priestoroch, ktoré žiaľ, alebo našťastie, dnes prenajímame, aby sme mohli ďalej živiť a podporovať kultúru tak, ako si na to naši diváci a priaznivci zvykli. Nebudem dnes na tomto mieste opäť pripomínať nevyhnutnú spoluprácu Miestneho odboru a Domu MS.

Som nesmierne rád, že môžem takmer so stopercentnou istotou dnes konštatovať, že vďaka ľuďom okolo nás sa nám podarilo opäť zvrátiť nepriaznivý stav Domu MS v Komárne. Ak sa už nestane nič mimoriadne, nedoplatok za plyn v októbri tohto roku vyrovnáme bez toho, aby sme ohrozili ďalšiu činnosť krúžkov. Veľmi rád by som na tomto mieste poďakoval každému jednému človeku alebo organizácií, vďaka ktorým sa nám to podarilo. Na jednej strane je mi ľúto, že ich nemôžem vymenovať, na druhej strane som nadšený z toho, že dôvod prečo ich nemôžem vymenovať je ten, že ich je veľa.

Píše sa rok 2013 a Matica slovenská má v Komárne toľko podporovateľov, divákov a priaznivcov, že im predseda MO MS pre krátkosť času nemôže na Valnom zhromaždení poďakovať menovite.

Myslím si, že táto jediná veta by stačila ako zhodnotenie činnosti nášho výboru.

Ak dovolíte, za seba by som už len dodal, že mi je cťou spolupracovať s ľuďmi, vďaka ktorým sa nám toto podarilo.

ĎAKUJEM

Jozef Černek, predseda MO MS Komárno