Miestny odbor MS v Komárne

Miestny odbor MS v Komárne je apolitickou kultúrno-spoločenskou inštitúciou otvárajúcou dialóg medzi všetkými kultúrnymi a športovými organizáciami na území mesta Komárno tak, aby vzájomne prinášali kultúrne a spoločenské hodnoty všetkým obyvateľom mesta Komárno, a jeho okolia nevynímajúc.