Slovenské národné noviny

  • Slovenské národné noviny a ich internetová podoba sú tlačovým orgánom Matice slovenskej. Riadi ich redakčná rada vymenovaná predsedom po prerokovaní v predsedníctve. Za ich obsah zodpovedá šéfredaktor, ktorého na základe výberového konania vymenúva predseda.
  • Ďalšie informácie nájdete na www.snn.sk
  • Radi by ste si predplatili SNN? Nech sa páči, môžete tak učiniť tu.