Členstvo

Základným pilierom MS sú jej členovia združení v miestnych (MO MS), vo vedeckých (VO) a záujmových (ZO), ako aj Odboroch Mladej Matice. Členom sa môže stať každý občan SR, ako aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam MS, zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom MS.

PRÁVA ČLENOV

  • práva členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 1 platných Stanov MS

POVINNOSTI ČLENOV

  • povinnosti členov MS sú ustanovené Hlava IV ods. 2 platných Stanov MS

ZÁNIK

  • členstvo v MS zaniká v zmysle ustanovení Hlava III ods. 10; 11 a 12 platných Stanov MS

Čo je to výbor Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS)?