Štátna hymna Slovenskej republiky

Štátna hymna

Štátna hymna – prvé dve slohy hymnickej piesne Janka Matúšku Nad Tatrou sa blýska. Vznikla ako protest študentov proti zosadeniu Ľudovíta Štúra z profesúry na bratislavskom lýceu a pri príležitosti ich odchodu z Bratislavy do Levoče v r.1844.

 Text štátnej hymny Slovenskej republiky

/:Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,:/
/:zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.:/
/:To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,:/
/:ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.:/

Zvukový súbor Slovenská hymna – Spievaná verzia (MP3)
Zvukový súbor Slovenská hymna – Inštrumentálnu verzia (MP3)