Slečna Loreline

Dovoľte nám, aby sme vám predstavili študentský muzikál Slečna Loreline z dielne Dramaťáku – Dramatického krúžku Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Komárne.

Dielo vznikalo v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, kde má krúžok svoje zázemie a aktuálne v ňom trávi všetok svoj čas 42 účinkujúcich, 2 technici a realizačný tím, bez ktorého by dielo nemalo šancu vzniknúť. Na príprave scény sa podieľalo veľké množstvo dobrovoľníkov, do predstavenia nám venovali svoje spoločenské šaty mnohí Komárňania, v neposlednom rade financie naši sponzori a podporovatelia, za čo všetkým naozaj veľmi pekne ďakujeme.

Vďaka všetkým sa môžeme tešiť opäť ďalším návštevníkom v našom dome, ktorí prídu nielen za kultúrou, ale zároveň uvidia našu činnosť, ktorá dýcha celou budovou, nakoľko sa neustále snažíme zveľaďovať priestory pre potreby kultúry a spoločenského vyžitia. Zvýšený pohyb návštevníkov v budove znamená aj dozvedanie sa o nájomníkoch sídliacich v budove, ktorí tu vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť a tak môžme dúfať v rozširovaní ich klientely.

No ale späť k Slečne Loreline. Kto alebo čo to vlastne je?
Dozviete sa na oficiálnych stránkach dramaťákov – www.loreline.sk