Občianske združenie Mea Patria si Vás dovoľuje pozvať na spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením rekonštruovaného pomníka slovenského národovca, účastníka štúrovských revolučných bojov z r. 1848 – 1849 – Ľudovíta Jaroslava Šuleka, ktorý skonal vo väznici tunajšej pevnosti a svoj posledný odpočinok našiel na miestnom cintoríne. Spomienka sa uskutoční dňa 25.6.2017 so začiatkom o 10 hodine pri jeho hrobe na evanjelickom cintoríne v Komárne, kde bude aj slávnostne odhalená nová nápisová…

Find Out More