Vážení matičiari! Dovoľujem si vás pozvať na Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne. Hlavnou témou bude výročná správa MOMS Komárno a voľba nových orgánov Dozorného výboru MOMS a výboru MOMS. Valné zhromaždenie sa uskutoční 14. júna 2017 o 17:00 v Dome Matice slovenskej v Komárne. Kandidátky do všetkých orgánov prijímame do 12. júna 16:00 v Dome Matice slovenskej, podmienka pre členstvo v MS: vek nad 16 rokov, podmienka…

Find Out More