Program podujatí 2023

Rezervácia vstupeniek, info: 0905 466 107


:: 14. máj BOSORKA
16:36 hod I DMS Komárno
Vstupenky: 14 €, dôchodcovia, skupiny: 7 €

:: 21. máj I MILENKA (hosťovanie v BA)
19:00 hod I Radošinské naivné divadlo, Bratislava
Vstupenky: 19 €

:: 28. máj I MILENKA
17:34 hod I MsKS Komárno
Vstupenky: 16 €, dôchodcovia, skupiny: 7 €

:: 8. jún I NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
(Divadlo Gunagu)
19:00 hod I DMS Komárno
Cena vstupenky: 20 €
Vstupenky:  0917 976 665

:: 17. jún I BOSORKA
17:38 hod I DMS Komárno
Vstupenky: 14 €, dôchodcovia, skupiny: 7 €

:: 2. júl BOSORKA
17:39hod I MsKS Komárno
Vstupenky: 16 €

:: 28. a 29. júla REBELI a KOMORA
Ujcov minifestival v Hornej Zlatnej

:: 4. august I ČAJ O PIATEJ
(Divadlo Komora)
19:00 hod I Martin

:: 9. septemberMilenka/Bosorka
(Divadlo Komora)
17:30 hod I Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra