Vážená pani starostka, vážený pán starosta,primátori a viceprimátori! Matica slovenská v tomto roku oslavuje 100. výročie obnovy svojej činnosti, a predovšetkým 100. výročie vzniku prvých miestnych odborov, ktoré sa významne zaradili do rozvoja nielen regionálnej, ale aj národnej kultúry na Slovensku. Ak vo Vašej obci (meste)nemáte do dnešných dní založený miestny odbor, ale fungoval v minulosti, môže Vám ústredie Matice slovenskej v Martine v tomto ohľade operatívne pomôcť. Matica slovenská…

Find Out More