Vďaka podpore nadácie Academie Nova si Dramatický krúžok, FMS súbor Slovenskí Rebeli a DFS Rebelíček prenajali v priestoroch DMS Komárno priestor na nácvik pre celý rok 2015. Ďalšie peniažky, získané sponzorsky, tak môžu ísť na nákup kostýmov, krojov a iných nevyhnutných súčastí našich predstavení. Ďakujeme za podporu!

Find Out More